X
כדי לראות את מוצרי קטגוריית תותבים
עבור הרכב שלכם
יש להזין את מספר הרישוי או להזין את הדגם כאן:
הזן מספר רישוי

תותבים

התותבים הידועים גם כבוקסות (ולפעמים גם כבושינג) יוצרים הפרדה בין רכיבים שונים ברכב. כדי שפעולה של רכיב אחד ברכב לא תשפיע על שאר החלקים ברכב, יש צורך בבידוד. תפקידם של התותבים הוא ליצור בידוד שיגרום לכך שרעידות הרכב לא ישפיעו על הנהג והנוסעים ברכב וכמובן שלא ישפיעו על פעולתם של חלקים אחרים באוטו.


`
קטגוריה זאת דורשת בחירת רכב - אנא בחר רכב בתפריט העליון

שימו לב, במידה והתותבים של הרכב תקולים, יכולים להכשיל את הרכב במבחן הרישוי השנתי (טסט) כך שיש לוודא שהם תקינים. במשך שנים התותבים היו מיוצרים מגומי. מכיוון שהגומי הוא חומר גמיש וגם מבודד הוא היה כמו הבחירה הטבעית לתפקיד של רכיב שנמצא במגע או מושפע מחלקים נעים אחרים ברכב, וכן ככזה שתפקידו הוא לעצור את הרעידות של האוטו. עם זאת, בשנים האחרונות מיוצרים מתלים גם מחומרים אחרים כמו פוליאוריתן, חומר סינטטי שנחשב עמיד במיוחד. לפוליאוריתן יש יתרונות על הגומי, הוא נחשב כעמיד הרבה יותר. תותבים המורכבים מגומי מעוותים את צורתם בהתאם לרכיבים עימם הם באים במגע וצורתם מתעוותת. בנוסף, רוב רכיבי הגומי נמכרים כחלק מרכיב שלם כמו משולש ומוט, בושינגים לעומת זאת, נמכרים כרכיבים נפרדים, דבר המוזיל את עלות הרכיב. שני דגשים: א. תבחרו בתותבים (בוקסות) הספציפיות למיקומן ברכב ב. לאחר החלפת תותבים יש לכוון את הפרונט.

X
X
לצ'אט עם נציג
user icon
שלום,
x close button