הזן מספר רישוי
בית > תנאי שימוש

תקנון אתר SOLO

ברוכים הבאים לאתר Solo ("Solo"). באמצעות האתר שלנו תוכלו להזמין את חלקי החילוף ומוצרים המתאימים לרכבכם, לקבל מידע אודות טיפולים, חידושים בתחום הרכב ועוד והכל באופן המותאם לסוג ודגם הרכב שברשותכם. כמו כן, ניתן להזמין שירותי התקנה ו/או טיפולים לרכב באחד ממרכזי השירות שמציעה Solo כפי שמפורט באתר ובתקנון זה. כל השירותים ניתנם על ידי בעלי רישיון מתאים מאת משרד התחבורה לאותו שירות המבוקש.

האתר מופעל על ידי חברת סולו מיי קאר (מוטו קוויק) בע"מ (ח.פ 515060358) מרחוב אליעזר בן הורקנוס 5, לוד (להלן: "Solo" או "החברה"). ניתן לפנות בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ו/או השירות הניתן על ידי Solo למוקד שירות לקוחות באמצעות דוא"ל office@solomycar.com או טלפון *9383 (או 074-7143143) או פקס 08-9218461, בימים א'-ה' בין השעות 17:00-08:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 14:00-08:00. בכל שאר השעות תוכלו ליצור קשר עם המוקד או במייל ולהשאיר את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר החלים על כל פעולה ו/או הזמנה ו/או רכישה שתתבצע על ידי הלקוח והם מהווים חוזה מחייב בינו לבין Solo. יובהר כי  עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה. על כן, חשוב שתקראו היטב את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

הגדרות

"שימוש באתר" - לרבות גלישה, הזמנה, רכישה, השתתפות בבלוגים ו/או צ'אטים, הזנת תכנים ותגובות.

"לקוח" - גולש, משתמש או רוכש באמצעות האתר.

"מרכז שירות" – מוסך או פנצ'ריה או חנות, בעלי רישיון מתאים מאת משרד התחבורה. מרכז שירות יכול שבבעלות  החברה או שקיים שיתוף פעולה עם Solo לביצוע טיפולים ו/או תיקונים.

"חוק הרכב" – חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו - 2016.

מי רשאי להשתמש באתר?  מי שכשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. משתמש שהינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולה משפטית ללא אשור אפוטרופוס נדרש לקבל אשור מאת הוריו או האפוטרופוס החוקי לעשות שימוש באתר. האחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעולה משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד. על אף האמור, קטין שמילאו לו 17 שנים ובעל רישיון נהיגה בתוקף רשאי לבצע רכישות באתר.

השירותים המוצעים

טיפולים תקופתיים לרכב. סולו מציעה לבצע דרכה טיפולים תקופתיים לרכב בהתאם להוראות יצרן הרכב. הטיפולים מבוצעים במרכזי שירות מקצועיים איתם סולו משתפת פעולה בליווי והשגחת המוקד הטכני של סולו. רשימת מרכזי השירות מופיעה באתר ותעודכן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של Solo.

מובהר כי השירות לא כולל טיפולים באחריות יבואן הרכב אשר היבואן נושא בעלות של מעל 90% מהשירות, והכל בהתאם לחוק הרכב. 

מחירי הטיפול מופיעים באתר בסמוך לטיפול המבוקש.

הטיפול יתואם להוראות יצרן הרכב בהתאם לנתונים הנמצאים בידינו ואנו שואפים לדיוק מרבי. יחד עם זאת, עשויות להיות אי התאמות ועל כן, בכל הזמנה שמתקבלת, נערכת בדיקה מקיפה נוספת בכדי לוודא שהטיפול אכן תואם את הוראות היצרן. יובהר כי בהתאם לחוק הרכב כל עוד הטיפול תואם את הוראות היצרן, הטיפול לא יפגום באחריות היבואן במידה וקיימת. לאור האמור, אנחנו מבצעים את כל הבדיקות פר הזמנה טרם תחילת  השירות, כאמור לעיל.

למען הסר ספק יובהר כי במידה והרכב לא עמד בלוח הטיפולים או בהנחיות היצרן טרם הטיפול בסולו ואיבד את האחריות היבואן מתוקף כך, ביצוע הטיפול בסולו לא יוכל להשיב את האחריות.   

הטיפולים מבוצעים בפועל על ידי מוסכים מורשים  בעלי רשיון מאת משרד התחבורה והמותאמים לבצע את הטיפול  המבוקש המשתפים פעולה עם סולו. 

באחריות הלקוח להזמין את הטיפול המתאים לרכבו, לרבות בהתאם לקילומטראז שהרכב עבר או לזמן הרכב על הכביש. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד  החברה במידה והזמין טיפול שאינו תואם למצב הרכב שלו כאמור לעיל.

שינוע: באפשרותכם לבחור באפשרות שינוע הרכב למוסך על ידי נציגי סולו. במידה ובחרתם בשירות זה נציג סולו יגיע לאסוף את הרכב מהכתובת  שמסרת, ישנע אותו לטיפול, ויחזיר אותו בסיום השירות בחזרה אליכם. נסיעות השינוע המבוצעות על ידי נציגי סולו ומבוטחות כנדרש על ידי חברת ביטוח מורשת בישראל.   

תוספות-  במסגרת הטיפול מבוצעות בדיקות מקיפות לרכב. במידה ויתגלה בבדיקות כי יש צורך בתוספת לטיפול (שלא הייתה כלולה בהצעה שהוזמנה באתר), הדרישה תעלה לבחינה של המוקד הטכני של סולו. המוקד הטכני יבדוק את הדרישה ובמידה והיא מוצדקת, שירות הלקוחות של סולו יצור קשר עם הלקוח, יסביר לו את הדרישה ויציע הצעת מחיר. רק במידה והלקוח יאשר את התוספת  היא תבוצע ומחירה יתווסף לעלות הטיפול הכוללת.

הגשת רכב לטסט כולל שינוע (להלן: "טסט לרכב"). השירות כולל שינוע של הרכב מהלקוח על ידי נציגי סולו והגשת הרכב למבחן מעשי ("טסט"), לצורך חידוש רישיון הרכב, במכון רישוי מורשה משרד התחבורה, לרבות ביצוע בדיקת הרכב במכון הרישוי, והחזרת הרכב לאחר הטסט. 

במידה ובמסגרת הטסט מכון הרישוי יעלה ליקוי שיש לתקן ברכב לצורך העברת הרכב את הטסט - נציגי סולו יעדכנו מראש את הלקוח בפעולות הנדרשות ויספקו הצעת מחיר לביצוען ויציעו לו לבצע את התיקונים דרך אחד ממרכזי השירות. במידה והלקוח אינו מעוניין בכך ורוצה לבצע את התיקונים בדרך אחרת, הרכב יוחזר ללקוח לבקשתו.

יובהר כי אין בשירות משום התחייבות כי הרכב יעבור את הטסט ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך לסולו. עוד יובהר כי המחיר עבור השירות ישולם בין אם הרכב עבר את הטסט או לא.

מחיר השירות של הטסט כולל שינוע והגשת הרכב לטסט. כמו כן ישולם התשלום הקבוע למכון הרישוי בגין הבדיקה. המחיר אינו כולל אגרת חידוש רישיון הרכב שעל בעל הרכב לשלם מראש למשרד התחבורה ובהתאם לחוק.

על מנת שסולו תוכל להגיש את הרכב לטסט, על הלקוח לספק את המסמכים הבאים: תצלום ת.ז בעל הרכב, תצלום אישור ביטוח לרכב בתוקף, תצלום אישור תשלום אגרת רישיון רכב משרד התחבורה, ייפוי כח לנציג סולו לצורך הגשת הרכב לטסט במקומו. ללא המסמכים המפורטים לעיל סולו לא תוכל להגיש את הרכב לטסט. לאור כך במידה והלקוח לא ימסור את המסמכים הנדרשים במועד הגעת נציג סולו לצורך השינוע, סולו תגבה את מלוא מחיר השירות.        

אחריות לעבודה וחלקים. סולו מעניקה אחריות לכלל החלקים שהוחלפו/הותקנו ברכב במסגרת טיפול וכן לעבודות שבוצעו ברכב במסגרת הטיפול למשך חצי שנה מיום הטיפול. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל אחריות אחרת אשר ניתנת בקשר לחלקים/עבודות על ידי גורם אחר על פי חוק.

תשלום בגין טיפולים וטסטים- במעמד ביצוע ההזמנה באתר סולו תופיע סך עלות השירות המבוקש. לצורך ביצוע ההזמנה הלקוח מתבקש להזין פרטי אשראי. במעמד זה רק נתפסת מסגרת אשראי בהתאם לתנאי חברות האשראי ללא חיוב בפועל. התשלום בפועל וסליקת אמצעי התשלום שנבחר מבוצעים רק לאחר מתן השירות ובהתאם לפעולות שבוצעו בפועל (לרבות התוספות במידה והיו ובכפוף לאשור מראש של הלקוח).

רכישת מוצרים

ניתן לרכוש באמצעות האתר מוצרים לרכבים כולל התקנה (לדוגמא צמיגים, אביזרים לרכב וכדומה) באחד ממרכזי השירות המפורטים באתר, כפי שיעודכן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של Solo. יובהר כי הטיפולים ו/או ההתקנות המוצעים הינם בהתאם להוראות יצרן הרכב ועל סמך המידע הרלבנטי אודות הרכב שהוזן על ידי הלקוח בעת הזמנת טיפול ו/או ההתקנה.

אנו ממליצים לכם לבדוק היטב כי החלק המוצע לרכישה הינו החלק המבוקש עבורכם. ייתכן ותדרשו למידע נוסף ואתם יותר ממוזמנים ליצור קשר עם נציג השירות שלנו ב Soloבמידה ואינכם בטוחים בהתאמה צרו עמנו קשר ראשית בכדי למנוע נזק אפשרי לרכבכם.

מציאת החלק המתאים לרכבכם. אנו ב-Solo גאים להציג לכם את קטלוג החלפים המקיף שיאפשר לכם לבחור את הרכב שלכם ולמצוא בקלות את החלפים המתאימים עבורו. אנו עובדים קשה כדי לייצר עבורכם את התאמה המדויקת ככל הניתן. המידע אודות החלפים והתאמתם לרכבים מבוססים על הקטלוג הבינלאומי והמקצועי TECDOC. הנתונים שואפים להציג התאמה מלאה בין החלפים לרכבכם. יחד עם זאת, עשויות להיות אי התאמות והמוצר המוצג לא יתאים בצורה מלאה וייתכן ודרוש מידע נוסף על מנת לוודא כי מדובר בחלק מתאים. אנו עמלים רבות לשפר ולעדכן את הקטלוג באופן שוטף ואם מצאתם טעות נשמח שתעדכנו אותנו ונתקנה במידית. במידה ורכשתם חלק הדורש התאמה לרכב והוא אינו מתאים לרכבכם תוכלו להחזירו בהתאם  לחוק ותקנון זה. במקביל נשמח להציע לכם חלק חלופי שיתאים לרכבכם.   

המוצרים המוצעים לרכישה באתר מופיעים לפי מותגים וקטגוריות וניתן לזהותם באמצעות תמונה, מספר קטלוגי ותיאור הנדרש לפי חוק. על אף האמור, ייתכן ולעיתים שהתיאור יהיה כללי ולא ממצה, במקרה זה אתם יותר מרשאים לפנות בשאלות למוקד השירות שלנו לקבלת מידע נוסף. הנציגים שלנו מקצועיים ביותר וישמחו לסייע לכם למצוא את המוצר המתאים. בסמוך אל המוצר מצוין מחירו הכולל.

אנו משתדלים לקשר לכל מוצר תמונה המייצגת אותו כפי שהוא בצורה הטובה ביותר. על אף האמור, התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכן לעיתים שבפועל המוצר יראה שונה מאשר בתמונה באתר. ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

המחיר של המוצר כפי שהוא מופיע באתר הינו המחיר הקובע לשם רכישת המוצר באמצעות האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה אם מחיר של המוצר שונה באחת או יותר ממרכזי השירות  ו/או החנויות בהן נמכרים המוצרים ו/או המותגים של החברה.

לכל רכישה יתווספו דמי משלוח (אלא אם כן המשלוח חינם בהתאם לתנאי הרכישה) כפי שמפורטים  בתקנון זה ובאתר.

הליך הרכישה

הרכישה והסליקה באתר מבוצעים בהליך רכישה מאובטח באמצעות חברת CreditGuard. איננו שומרים את פרטי כרטיס האשראי שלכם ולא יכולים לעשות בהם שימוש חוזר. לטובת התשלום, אתם מועברים לעמוד התשלום של חברת הסליקה שעומד בתנאים מחמירים של אבטחה והצפנת מידע. אנו מציעים לכם באתר אפשרות לשמור בצורה מאובטחת את פרטי האשראי באמצעות שירות הסליקה של CreditGuard לצורך הקלת התהליך ברכישות עתידיות.

לקוח יבחר את המוצרים ו/או השירותים שהוא מעוניין לרכוש ומוסיף אותם לסל הקניות. בתום שלב בחירת המוצרים או השירותים, על הלקוח למלא פרטים מדויקים במקום המיועד לכך באתר. מילוי פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אשראי כוזבים מהווה עבירה פלילית. כמו כן, אי מילוי פרטים מדויקים למשלוח עלול לגרום לכך כי לא ניתן יהיה לספק את המוצרים המוזמנים למען הנכון ובמקרה כזה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי Solo.  

לאחר ביצוע העסקה יישלח ללקוח טופס גילוי בדוא"ל ובו מספר הזמנה ופרטי ההזמנה.

ברכישת מוצרים, החיוב מבוצע בפועל במעמד ההזמנה. ברכישת טיפולים וטסטים החיוב מבוצע כמפורט למעלה בתקנון זה. 

ב Solo אנו עושים כמיטב יכולתנו להציג לכם מלאי עדכני באתר ולהחזיק מלאי סביר של המוצרים המוצעים באתר. עם זאת, ככל שמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי, ניצור אתכם קשר בדוא"ל או בטלפון ונודיע לכם על כך. במקרה כזה לא תחויבו ו/או תזוכו בגין רכישת המוצר. בכל מקרה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הזמנת מוצר שלא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא.

פרטי הלקוח ישמשו אך ורק על מנת לבצע את ההזמנה אלא אם כן הסכים הלקוח במפורש לעשות בהם שימוש אחר.

ניתן לבצע תשלומים עבור עסקאות המתבצעות באתר באמצעות כרטיסי אשראי ישראליים ובאמצעות paypal.

על אף האמור, השלמת ביצוע העסקה מותנת באשור חברת האשראי. במידה והעסקה לא תאושרנה על ידה, תשלח ללקוח הודעה על כך ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד Solo בקשר לכך.

אספקה ודמי משלוח

לאחר בחירת המוצרים יבחר המשתמש את אופן האספקה המתאים לו בהתאם לאפשרויות המוצגות באתר. אפשרויות אספקה הן:

איסוף עצמי. המוצרים יסופקו לנקודת איסוף קרובה לכתובת שהוזנה בהזמנה. הלקוח יקבל הודעה עם הגעת המוצרים לנקודת האיסוף מטעם חברת השילוח. יש לאסוף את המוצרים רק לאחר קבלת אישור שהמוצר הגיע לנקודת האיסוף ובהתאם להוראות חברת השילוח. בעת האיסוף יש להציג ת"ז של מבצע ההזמנה. במידה שאוסף המוצר אינו בעל ההזמנה, יש לציידו בטופס ייפוי כח, ות"ז של מבצע האיסוף. המוצר ישמר בנקודת האיסוף עד 4 ימי עסקים מעת שליחת העדכון בדבר הגעתו.

שליחות עד הבית - שליחות לכתובת מלאה ומדויקת כפי שנמסרה בהזמנה. חברת השילוח תצור עמכם קשר לתיאום המשלוח.

אספקה למרכז שירות – במידה והמוצר נרכש לשם ביצוע טיפול ברכב  על פי בקשת הלקוח ובהתאם למועד בו השירות אמור להינתן.

סוג משלוח

עלות משלוח

זמן אספקה

איסוף עצמי מנקודות איסוף

14 ₪

(חינם ברכישה מעל 299 ש"ח)

 עד 4-5 ימי עסקים

שליח עד הבית

25 ₪

(חינם ברכישה מעל 299 ש"ח)

עד 5-7 ימי עסקים

התקנה בנקודת שירות

אין עלות  שילוח. עלות ההתקנה תוצג באתר לפי המוצר.

בהתאם למועד ההתקנה שתואם באתר.

 

*** ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת וחגים.

דמי משלוח וזמני אספקה מפורטים להלן ויעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעת הבלעדי של החברה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").  ביטול רכישת מוצר- ניתן לבטל את העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.  ביטול שירות- במקרה של ביטול שירות, הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה לפי המאוחר, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ניתן להודיע על הביטול בעל פה באמצעות הטלפון מס *9383 או במשרדי סולו ברח' אליעזר בן הורקנוס 5, לוד, בדואר רשום לכתובת אליעזר בן הורקנוס 5, לוד, בדואר אלקטרוני office@solomycar.com בפקס מס 08-9218461 או באתר https://bit.ly/3EfODwt. הודעת הביטול תכלול את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם. אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה החברה רשאית לבקש פרט מזהה נוסף.

בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה או אי אספקה במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה ("פגם"), תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

בביטול עסקה שלא עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. החברה רשאית לגבות דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו למשרדי החברה בכתובת אליעזר בן הורקנוס 5, לוד. יחד עם זאת החברה מאפשרת להחזירו בתשלום משלוח באמצעות שליח מטעמה.

יש להחזיר את המוצר במצב תקין. אין בזכות הביטול לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה והחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

אנו עובדים קשה כדי לייצר עבורכם את התאמה המדויקת ככל הניתן בין המוצרים לרכבים. עם זאת אנו ממליצים לכם לבדוק היטב כי החלק המוצע לרכישה הינו החלק המתאים עבורכם. ייתכן ותדרשו למידע נוסף ואתם יותר ממוזמנים ליצור קשר עם נציג השירות שלנו ב Solo. במידה ואינכם בטוחים בהתאמה, חכו עם התקנת החלק ברכבכם וצרו עמנו קשר ראשית בכדי למנוע נזק אפשרי לרכבכם. במידה והביטול ייעשה לאחר שהמוצר הותקן ברכב של הצרכן הדבר עשוי להיחשב כהרעה במצבו של המוצר וSolo תהא רשאית לתבוע את נזקיו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מכך.

דיוור ישיר פרסומת ומבצעים. בעת מסירת פרטיו לרכישת מוצר או מטרה אחרת, יציין הלקוח אם הוא מעוניין לקבל דברי פרסומת, דיוור ישיר ו/או עדכונים מאתSolo או מי מטעמה באמצעות הדואר האלקטרוני, הפקס, SMS או הודעה קולית. הלקוח רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לSolo על סירובו לקבל דברי פרסומת באמצעות לחיצה על כפתור "הסר" בהודעות הנשלחות ו/או משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: office@solomycar.com או לפקס 08-9218461.

מדיניות הפרטיות. מדיניות זו מפורסמת באתר

אחריות על חלקי חילוף- יובהר כי כל חלקי החילוף (מוצרים תחת קטגוריית "חלקי חילוף" באתר מלווים באחריות יבואן אשר ויחשבו במקרה זה כבעלי האחריות. Solo  מעניקה  אחריות למוצרים המיובאים על ידה  בהתאם לדין.  כמו כן, סולו מעניקה אחריות של שנה למוצרים נוספים והכל   כפי שיפורט בסמוך להצגת המוצר באתר, וזאת בכפוף שהקלקול נבע מפגם  בייצור  וכי נעשה במוצר שימוש סביר.  ככל שבמקרה זה הקלקול אינו ניתן לתיקון יוצע ללקוח מוצר חלופי או שובר זיכוי. על אף האמור ולמען הסר ספק, אין לSolo אחריות על קלקול הנגרם כתוצאה משימוש רשלני, היזק בזדון, שימוש לא סביר במצור ולפגם במוצר כתוצאה מניקוי או טיפול שלא בהתאם להוראות שימוש או טיפול סביר.

החברה לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלה, בעיית תקשורת, וירוס או תקלה טכנית במחשב או מכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח או מי מטעמו כתוצאה מגלישה או שימוש באתר Solo.

מידע באתר. באתר מופיע מידע מאת גורמים חיצוניים (ספקים, יצרנים וכו'). מידע כאמור מוצג AS IS  והוא באחריות הגורמים החיצוניים בלבד וSolo אינה אחראית לאמיתות תוכנו והיא לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.

העלאת תכנים וצבירת נקודות. החברה רואה בגולשים באתר קהילה משמעותית שיכולה לסייע לצרכנים נוספים לקבל מידע אודות מוצרים והתקנתם, עשה זאת בעצמך ועוד. לאור כך האתר מאפשר לגולשים להעלות אליו מידע אודות טיפולים ברכב, הסברים על מוצרים, טיפים לטיפול ונהיגה, סרטוני עשה זאת בעצמך ("מידע"). בתמורה Solo שמחה להעניק נקודות למימוש באתר כפי שיפורט להלן.

Solo רשאית, מבלי צורך לנמק, שלא להעלות תכנים פוגעניים או לא הולמים.

לגולש ניתנת באתר האפשרות לבחור האם לפרסם את שמו במידה והמידע יאושר ויועלה לאתר או שמא להעלותו בפרטים חסויים.

החברה משתדלת להעלות רק תכנים אמינים אך יש לשים לב כי המידע מתקבל מאת הגולשAS IS ואיןSolo אחראית לאמיתות ו/או איכות תוכנו.

נקודות זכות למימוש בעת רכישה. החברה תעניק נקודות זכות ללקוחותיה כפי שיפורט להלן. נקודת זכות 1 שווה ל-1 ₪ למימוש ברכישת מוצר או שירות באמצעות האתר .

גולש שהמידע שהעביר, אושר על ידי Solo והועלה לאתר, יהיה זכאי ל: 50 נקודת זכות בגין העלאה של מאמר אשר אושר; 50 נקודות זכות בגין העלאה של סרטון הדרכה אשר אושר; 50  נקודות זכות בגין העלאה של מדריך אשר אושר.

הגולש רשאי לממש את נקודות הזכות בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים. יובהר כי המימוש אפשרי כנגד כל הנקודות שנצברו במועד המימוש, אלא עם סכום העגלה נמוך מסכום הנקודות שנצברו אז ימומשו רק סכום נקודות הזהה לסכום בעגלה.

איסור שימוש לרעה. לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לקוח לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר.

מבלי לגרוע מן האמורSolo רשאית לחסום גישה לאתר ללקוח, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות אתSolo בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לSolo ו/או לצד שלישי.

קניין רוחני. האתר והתכנים הכלולים בו, לרבות סימני המסחר, זכויות רשומות וזכויות שטרם נרשמו, הלוגואים, הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, קבצי שמע ווידיאו וקבצי מדיה אחרים, עימוד האתר, אופן סידורם של התכנים וכל רכיב אחר המהווה חלק מן האתר, הינם קניינם הרוחני של Solo או של צד שלישי שנתן לה הרשאה מפורשת לעשות בהם שימוש. אין להפיצם ו/או להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לעשות בהם שינויים או עריכה, תרגום או שימוש אחר כלשהו, מלא או חלקי למטרה מסחרית או באופן העלול לפגוע בקניין הרוחני של Solo או של צד שלישי כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת Solo. כמו כן אין לעשות שימוש כלשהו בנתונים המופיעים באתר ללא אשור בכתב ומראש מאת החברה. אין להעלות קישור מאתר החברה ו/או מאחד מדפי אתר החברה לאתר אחר ללא אשור בכתב ומראש מאת החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי Solo קיבלה רישיון לשימוש בנתונים של Tec Doc. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש בנתונים אלא ללא הרשאה ספציפית ומראש מאת חברת Tec Aliiance.

דין וסמכות שיפוט. הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב.

שונות. לSolo שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר ו/או להפסיק, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, שימוש באתר למי שהפר תנאי מתקנון זה.

החברה רשאית לשנות את תכנים באתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו וכן את אופן השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת ללקוח ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד Solo או מי מטעמה בקשר לכך.

אנו עשויים לשנות את תקנון האתר בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. עם זאת כמובן נשלח הודעה בדבר השינוי לכל מי שאישר דיוור ישיר.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כל עוד הצד השלישי  יפעל בהתאם להוראות תקנון זה.

אנו מאחלים לך קנייה מהנה!

X
X
לצ'אט עם נציג
user icon
שלום,
x close button