הזן מספר רישוי
בית > מדיניות החזרה וביטולים

מדינית החזרות וביטולים:

 • לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כאשר לא מדובר בפגם במוצר.
 • ביטול רכישת מוצר- עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, אתם רשאים לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.
 • בסעיף ‏זה: "אדם עם מוגבלות"- כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. "אזרח ותיק"- מי שמלאו לו 65 שנים. "עולה חדש"- מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • אתם רשאים לבטל את העסקה בעל פה (באמצעות הטלפון או באחת מחנויות Solo), בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקס מס 08-9218461 או באתר, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. הודעת הביטול תכלול את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם. אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה החברה רשאית לבקש פרט מזהה נוסף.
 • בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
 • אנו ב-Solo גאים להציג לכם את קטלוג החלפים המקיף שיאפשר לכם לבחור את הרכב שלכם ולמצוא בקלות את החלפים המתאימים עבורו. המידע אודות החלפים והתאמתם לרכבים מבוססים על הקטלוג הבינלאומי והמקצועי TECDOC. הנתונים שואפים להציג התאמה מלאה בין החלפים לרכבים. יחד עם זאת, עשויים לעיתים להיות טעויות והמוצר המוצג לא יתאים בצורה מלאה וייתכן ודרוש מידע נוסף על מנת לוודא כי מדובר בחלק מתאים. אנו עמלים רבות לשפר ולעדכן את הקטלוג באופן שוטף ואם מצאתם טעות נשמח שתעדכנו אותנו ונתקנה במידית.
 • אנו עובדים קשה כדי לייצר עבורכם את התאמה המדויקת ככל הניתן בין המוצרים לרכבים. עם זאת אנו ממליצים לכם לבדוק היטב כי החלק המוצע לרכישה הינו החלק המתאים עבורכם. ייתכן ותדרשו למידע נוסף ואתם יותר ממוזמנים ליצור קשר עם נציג השירות שלנו ב Solo. במידה ואינכם בטוחים בהתאמה, חכו עם התקנת החלק ברכבכם וצרו עמנו קשר ראשית בכדי למנוע נזק אפשרי לרכבכם.
 • במידה והביטול ייעשה לאחר שהמוצר הותקן ברכב של הצרכן הדבר עשוי להיחשב כהרעה במצבו של המוצר וSolo תהא רשאית לתבוע את נזקיו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מכך.
 • בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. החברה רשאית לגבות דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו לאחד מחנויות Solo. הצרכן רשאי להחזיר את המוצר לחנויות Solo בעצמו, יחד עם זאת החברה מאפשרת להחזירו בתשלום משלוח באמצעות שליח מטעמה.
 • על הטובין לחזור באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏30-37 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.
 • ביטול שירות- במקרה של ביטול שירות, הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה לפי המאוחר, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 • X
  X
  לצ'אט עם נציג
  user icon
  שלום, אורח
  x close button