הזן מספר רישוי
בית > מדיניות החזרה וביטולים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").  ביטול רכישת מוצר- ניתן לבטל את העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.  ביטול שירות- במקרה של ביטול שירות, הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה לפי המאוחר, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ניתן להודיע על הביטול בעל פה באמצעות הטלפון מס *9383 או במשרדי סולו ברח' אליעזר בן הורקנוס 5, לוד, בדואר רשום לכתובת אליעזר בן הורקנוס 5, לוד, בדואר אלקטרוני office@solomycar.com בפקס מס 08-9218461 או באתר https://bit.ly/3EfODwt. הודעת הביטול תכלול את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם. אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה החברה רשאית לבקש פרט מזהה נוסף.

בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה או אי אספקה במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה ("פגם"), תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

בביטול עסקה שלא עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. החברה רשאית לגבות דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו למשרדי החברה בכתובת אליעזר בן הורקנוס 5, לוד. יחד עם זאת החברה מאפשרת להחזירו בתשלום משלוח באמצעות שליח מטעמה.

יש להחזיר את המוצר במצב תקין. אין בזכות הביטול לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה והחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

אנו עובדים קשה כדי לייצר עבורכם את התאמה המדויקת ככל הניתן בין המוצרים לרכבים. עם זאת אנו ממליצים לכם לבדוק היטב כי החלק המוצע לרכישה הינו החלק המתאים עבורכם. ייתכן ותדרשו למידע נוסף ואתם יותר ממוזמנים ליצור קשר עם נציג השירות שלנו ב Solo. במידה ואינכם בטוחים בהתאמה, חכו עם התקנת החלק ברכבכם וצרו עמנו קשר ראשית בכדי למנוע נזק אפשרי לרכבכם. במידה והביטול ייעשה לאחר שהמוצר הותקן ברכב של הצרכן הדבר עשוי להיחשב כהרעה במצבו של המוצר וSolo תהא רשאית לתבוע את נזקיו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מכך.

X
X
לצ'אט עם נציג
user icon
שלום,
x close button